Capitolul I

Dispoziții generale

Capitolul II

Filiala Județeană

Comitetul de Coordonare Județean (CCJ)

Colegiul Director Județean (CDJ)

Biroul Politic Județean (BPJ)

Capitolul III

Organizația locală a partidului

Comitetul de Coordonare Local (CCL)

Biroul Politic Local (BPL)

Capitolul IV

Organizarea, desfășurarea și conducerea activității la nivelul Municipiului București și sectoarelor acestuia

Capitolul V

Organizația de cartier și Organizația sătească (OC-OS)

Capitolul VI

Organizația de Secție de Votare (OSV)

Capitolul VII

Comisii de specialitate

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale