1. Dispoziții generale

2. Principiile de Organizare și Activitatea Internă a PNL

3. Membri

4. Organizații teritoriale

5. Alte organizaţii ale PNL

6. Grupurile Interne

7. Structura de conducere a partidului

8. Consiliul Naţional

9. Biroul Politic Naţional

10. Biroul Executiv (BEx)

11. Comisiile naţionale

12. Gestionarea carierei şi candidatura în PNL

13. Candidatura pentru funcţii în interiorul partidului

14. Candidatura pentru funcţii în afara partidului

15. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni

16. Patrimoniul şi veniturile partidului

17. Publicaţiile PNL

18. Dispoziţii finale

19. Dispoziţii tranzitorii